సిగ్గు బిళ్ళ

ఇక రెండు రోజుల తర్వాత నా భార్య కాన్పు కొరకు పుట్టింటికి వెళ్ళింది , మా అమ్మ కూడా నా భార్య తో పాటు వెళ్ళింది. తమ్ముడు,ప్రవళ్ళిక

నిన్ను కాదంటానా నాన్నా

చుట్టూ అందాలు చాలా కనిపిస్తున్నాయి గానీ, ఎందుకో కూతురిలో ఉన్న అందాలతో పోలిస్తే, అవి అంత ఎగ్జైటింగ్ గా అనిపించడంలేదు అతనికి. కాలక్షేపం కోసం, కనిపించిన ప్రతీ

పూకు మీద దాడి

నేను వర్దిని చేయి పట్టి పిసికాను. తను ప్రవల్లిక సైడ్ కొంచెం జరిగింది. చేతిని మెల్లిగా తిస్కేల్లి వర్దిని ఎడమ సన్నుగట్టిగ పట్టాను. ఇక్కడ మెల్లిగా ప్రవల్లిక

నెక్లెస్ రోడ్

కొత్తగా ఒకటయిన ప్రేమికులిద్దరూ హాస్పిటల్లోనే తలుపు దగ్గరికి వేసి ఒక రౌండ్ వేసుకున్నారు.తర్వాత జయంత్ ని తన కార్లో బయటకి తీసుకెళ్ళింది నిధి.బంజారాహిల్ల్స్ నుంచి పంజాగుట్ట మీదుగా