తెలుగు సెక్స్ పార్టీ

మూడో ఫ్లోర్ లోని ఆడిటోరియం హాల్లో…ఖరీదైన కుర్చీలు,బల్లలు,లైట్లు తో 5 స్టార్ హోటల్లా తయారు చేసారు.
“గుడీవినింగ్…నమస్కారం….అదాబస్సే….వెల్ కం….స్వాగతం…సుస్వాగతం… 

సెక్స్ టాయ్స్ తయారీలో అగ్రగామి అయిన సెక్స్కార్ట్

తెలుగు సెక్స్ గేం

నిధి: “సో…హౌజ్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్ పరిచయాలు ఎలా జరిగాయి” 

అందరు : అదిరిపోయాయి.
సరళ : మరి నెక్స్ట్ రౌండ్లోకి వెల్లిపోదామా??

వెల్దాం అని ఉత్సాహంగా

చిరిగి చాట అవ్వాలి దాని పూకు

అలాగే తన మీద పడుకొని, ఒక సన్ను నోట్లో పెట్టుకొని మెల్లిగా చికుతున్నాను. ఫోన్ రింగ్ అయింది.
వర్దిని టేబుల్ మీద ఉన్న ఫోన్ తీసి చూసి

చూపులతో రేప్ చేసేస్తున్నాడు

శివ ఏదో అనేలోగానే, సరిత గిరుక్కున తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. “మై గాడ్.” అంటూ తల పట్టుకున్నాడు శివ. లలిత అతని పక్కన కూర్చొని, భుజంపై చేయి

పక్వానికి వచ్చిన బంగినపల్లి మామిడిపండులా ఉంది

పొద్దున్నే కింద హాల్*లో పనిమనిషి వచ్చిన అలికిడి వినగానే సుజాతను లేపి తన గది లోకి పంపించేసాడు రామారావు. తరువాత తీరుబడిగా ఫ్రెషప్ అయ్యి, సుజాత రూమ్